2010-11-14
 14:07:25

Nils Ferlin.....

                                 Stjärnorna kvittar det lika

Man kan inte räkna dem alla
sägner och sånt man hör...
Det säjs att en stjärna ska falla 
var gång när en människa dör -

Lyhörd är nätternas kyla
och vindarnas frusna musik
hundarna hörde jag yla,
som hundarna yla för lik,

änkorna hörde jag skrika
och barnen snyfta för bröd -
- Stjärnorna kvittar det lika
om någon är född eller död.


                                    Foto Caj-Åke Hägglund